Privacybeleid

Zebravinkenjankikkert.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het Bestuur van Zebravinkenjankikkert.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zebravinkenjankikkert.nl verwerkt uitsluitend de volgende, door uzelf verstrekte, persoonsgegevens :

• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via forpussenclub@gmail.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
– U te informeren over belangrijke gebeurtenissen aangaande Zebravinkenjankikkert.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zebravinkenjankikkert.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zebravinkenjankikkert.nl verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Gebruik van cookies

Op onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoeveel, en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zebravinkenjankikkert.nl en heb uw het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat uw bij ons een verzoek kunt indienen om een export van de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zebravinkenjankikkert@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zebravinkenjankikkert.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan tenzij hiertoe gelast door erkende Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zebravinkenjankikkert@gmail.com

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

www.Zebravinkenjankikkert.nl | zebravinkenjankikkert@gmail.com