Beetje bijsturen

18-03-2021


Ben begonnen met de tekst een beetje bijsturen.
Wat bedoel ik hier mee, heb inmiddels al mijn Bandvinken en Roodkopamandines omdat ik ruimte gebrek had in mijn beleving komt eigenlijk hier op neer (wil zelf weer want alles lijkt me wel mooi om te hebben)  te veel vogels in een te klein vogelhok

Wat is nu eigenlijk mijn bedoeling om te komen tot dit besluit, wil nu gaan proberen met de Bruinborstrietvinken te kweken, en dan met diverse koppels en dan in broedkooien en om deze vogel beter te leren kennen qua gedrag en kweek, hoe deze er uit zouden moeten zien qua erkenning van de kleurslag.

Daar naast heb ik natuurlijk ook nog wat zebravinken, zilverbekjes en loodbekjes.