Beetje bijsturen

18-03-2021


Ben begonnen met de tekst een beetje bijsturen.
Wat bedoel ik hier mee, heb inmiddels al mijn Bandvinken en Roodkopamandines omdat ik ruimte gebrek had in mijn beleving komt eigenlijk hier op neer (wil zelf weer want alles lijkt me wel mooi om te hebben)  te veel vogels in een te klein vogelhok

Wat is nu eigenlijk mijn bedoeling om te komen tot dit besluit, wil nu gaan proberen met de Bruinborstrietvinken te kweken, en dan met diverse koppels en dan in broedkooien en om deze vogel beter te leren kennen qua gedrag en kweek, hoe deze er uit zouden moeten zien qua erkenning van de kleurslag.

Daar naast heb ik natuurlijk ook nog wat zebravinken, zilverbekjes en loodbekjes.

2021

Nu het 2021 is en ik iedereen een goed kweek jaar toewens, en natuur een goed en gezond en gelukkig jaar. En dat die vervelende corona ons gouw gaat verlaten zo dat we elkaar weer eens kunnen bezoeken om even bij te kletsen en weer de vogels naar diverse TT,s  kunne sturen.

Even een update en de stand van zaken wat de vogels aan gaat.

Zat zo te denken dat ik ondanks meer vrijetijd heb toch met de vogels iets ander te gaan aanpakken wat betreft het vogel bestand.

Zo zat ik te denken om nog minder zebravinken te gaan houden alleen nog zwartborst bleekrug in grijs en bruin met of zonder oranjeborst en in pastel, en wat meer te concerteren op de kweek van de zilverbekjes en dan vooral met de grijze mutant, daar ik nogal wat splitten van heb zitten om tegen elkaar te koppelen en hopen op wat meer grijze jongen te gaan kweken.

Daarnaast heb ik nog enkele koppels bandvinken en roodkopamandines en om te proberen wat rijstvogels, en wil me gaan bezig houden met de bruinbordrietvinken kijken of me dit ook gaat lukken om deze te kweken.

Toch maar weer ……..

Toch maar weer eens wat andere vogels er bij gekocht.
– 2-2 Bandvinken
– 4-4 Roodkopamandines
– 2-2 Bruinborstrietvinken

Ik zoek nog wat natuurbroed  Bruinborstrietvinken (mutaties) en dan gegarandeerde koppels en ook mutatie roodkopamandienes.
Heb je wat stuur dan een email duidelijke foto en wat je er voor vraagt.

Vertrekken gaan enkele koppels zebravinken (zwartborst bleekrug grijs – met of zonder pastel of oranjeborst), en al mijn Agaat zilverbekjes.